Zprávy 2010

5.5.2010

Novorozenecké oddělení Nemocnice ve Znojmě obdrželo inkubátor a monitor vitálních funkcí v celkové hodnotě 258.500,- Kč

AWD nadace Pomoc dětem ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem darovala neonatologickému oddělení Nemocnice Znojmo novorozenecký inkubátor Isolette C2000 a monitor vitálních funkcí Gamma XL v celkové hodnotě 258.500 Kč.

Slavnostní předání se uskutečnilo dne 28. dubna 2010 v 11:00 hod. v prostorách dětského oddělení nemocnice Znojmo (Jana Janského 11, 669 02 Znojmo).

Inkubátor Isolette C 2000 je nejlepším prostředím pro péči o nejmenší nedonošené novorozence s vyspělou elektronickou regulací, monitorováním teploty, vlhkosti a koncentrace kyslíku. Ovládací panel Isolette, s přehledným EL displejem, kontroluje všechny funkce inkubátoru.
Unikátní obousměrné proudění, aktivně ohřívající stěny víka inkubátoru a redukující tepelné ztráty vzniklé vyzařováním, a to dokonce více než konvenční víka s dvojitou stěnou. Inkubátor zároveň umožňuje použít i vysokou relativní vlhkost bez ztráty viditelnosti do inkubátoru.
Tento typ má více prostoru než v jiných inkubátorech, což je vhodné v případě požadavku na společné umístění dvojčat, se zobrazením kožní teploty obou novorozenců na displeji inkubátoru.
Odklápěcí přední a zadní vstupní panel umožňuje týmový přístup k novorozenci. Elektronický kontrolní systém rozpozná otevření vstupních panelů a automaticky zvýší výkon topení a rychlost proudění pro minimalizování tepelných ztrát.

Monitor vitálních funkcí Gamma XL je určen pro monitorování základních životních funkcí, jako je EKG, respirace, saturace, měření neinvazivního tlaku pro novorozence všech váhových kategorií.
Díky své kompaktní konstrukci a komplexním schopnostem monitorování je Gamma XL skvělou volbou pro sledování životně důležitých funkcí u novorozenců. Rychlá možnost nastavení a snadné ovládání umožňují zdravotnickému personálu zaměřovat se na péči o novorozence a nikoliv na samotné zařízení.

AWD Česká republika se stejně jako většina finančně silných společností aktivně věnuje charitativním činnostem. Unikátní je ovšem model financování AWD nadace, který funguje ve všech zemích, kde nadace působí. V AWD totiž pracovníci dobrovolně přispívají na účet nadace 1% svých příjmů.
AWD Stifung Kinderhilfe, tedy AWD nadace Pomoc dětem vznikla 19. ledna 1991 v Hanoveru ve Spolkové republice Německo. Jejím účelem je dobročinná a nezištná pomoc dětem, u kterých jsou bez této pomoci ohroženy šance na existenci a vývoj. Hlavními prioritami nadace je záchrana života, zmírnění nemocí a zlepšení kvality života. Na území České republiky začala AWD nadace Pomoc
dětem působit v roce 2005.

AWD Holding AG je přední společností na evropském trhu správy privátních financí. Služeb AWD využívá více než 2 miliony privátních klientů. AWD působí prostřednictvím více než 6 000 kvalifikovaných privátních finančních poradců a cca 500 poradenských centrech v 8 zemích Evropy, např. v Německu, Velké Británii, Rakousku, Švýcarsku, České republice, Slovensku a dalších zemích střední a východní Evropy.
Do ČR vstoupila společnost AWD v roce 2002 převzetím společnosti Finance.EU, a.s., která se k 1.1.2005 transformovala na AWD Česká republika s.r.o. AWD má v České republice 16 poradenských center. V prosinci 2008 byla vyhodnocena v největším testu poradenství v České republice, který pro časopis Osobní finance zpracovala agentura IPSOS TAMBOR, nejlepší poradenskou firmou. Porazila tak všechny hodnocené banky.

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně děkuje AWD nadaci Pomoc dětem za zakoupení životně důležitých přístrojů pro novorozenecké oddělení Nemocnice Znojmo.

Na Dětském oddělení Nemocnice Znojmo jsou léčeni pacienti s onemocněními, která spadají do odbornosti pediatrie. Je zde poskytovaná standardní diagnostická, léčebná, preventivní a rehabilitační péče akutních, chronických onemocnění a úrazů u dětí od 0 do 19 let.
Neonatologické oddělení Nemocnice Znojmo poskytuje komplexní péči o fyziologické a patologické novorozence a od roku 1996 získalo titul Baby Friendly Hospital.

Na novorozeneckém oddělení se v roce 2009 narodilo 1039 dětí, oddělení má k dispozici 15 lůžek a na jednotce intermediární péče je 5 lůžek. V roce 2009 zde bylo ošetřeno 120 dětí.

 

Slavnostního předání se zúčastnili:
Jitka Káňová, marketingová specialistka společnosti AWD Česká republika
Lucie Faktorová, občanské sdružení Život dětem
Zdenka Hollerová, občanské sdružení Život dětem
prim. MUDr. Petr Bloudíček, přednosta dětského oddělení
Marie Němcová, vrchní sestra dětského oddělení
Hana Lorencová, staniční sestra novorozenecké jednotky a JIP
MUDr. Pavel Jajtner, tiskový mluvčí
Gražyna Grimová, společnost Dräger Medical s.r.o.

obrobrobrobrobrobrobr