Zprávy 2010

1.4.2010

Porodnice na Obilním trhu v Brně obdržela Bilirubinometr

Neonatologické oddělení porodnice na Obilním trhu v Brně získalo prostřednictvím občanského sdružení Život dětem špičkový přístroj Bilirubinometr v hodnotě 176 800 Kč od AWD nadace Pomoc dětem. Slavnostní předání se uskutečnilo dne 31. března 2010 v 11 hod ve velmi milé a přátelské atmosféře. Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně děkuje AWD nadaci Pomoc dětem za významný finanční dar. Přístroj je nyní plošně využit ve prospěch narozených dětí a sníží výrazně finanční náklady oddělení za velmi časté krevní odběry.

Bilirubinometr JM – 103 umožňuje rychlé měření novorozenecké žloutenky přes kůži, které vede k minimalizaci traumatizace novorozenců při sledování vývoje novorozenecké žloutenky. Měření probíhá automaticky přiložením a jemným přitisknutím měřící sondy k místu měření na těle dítěte s následným zobrazením naměřené hodnoty. Měří se žluté zbarvení podkožní tkáně novorozenců. Bilirubinometr JM – 103, jehož výrobcem je společnost Dräger slouží především na oddělení fyziologických novorozenců a velmi ulehčí ošetřovatelskou a diagnostickou činnost především v péči o ohrožené a předčasně narozené děti.

AWD Česká republika se stejně jako většina finančně silných společností aktivně věnuje charitativním činnostem. Unikátní je ovšem model financování AWD nadace, který funguje ve všech zemích, kde nadace působí. V AWD totiž pracovníci dobrovolně přispívají na účet nadace 1% svých příjmů.
AWD Stifung Kinderhilfe, tedy AWD nadace Pomoc dětem vznikla 19. ledna 1991 v Hanoveru ve Spolkové republice Německo. Jejím účelem je dobročinná a nezištná pomoc dětem, u kterých jsou bez této pomoci ohroženy šance na existenci a vývoj. Hlavními prioritami nadace je záchrana života, zmírnění nemocí a zlepšení kvality života. Na území České republiky začala AWD nadace Pomoc
dětem působit v roce 2005.

AWD Holding AG je přední společností na evropském trhu správy privátních financí. Služeb AWD využívá více než 2 miliony privátních klientů. AWD působí prostřednictvím více než 6 000 kvalifikovaných privátních finančních poradců a cca 500 poradenských centrech v 8 zemích Evropy, např. v Německu, Velké Británii, Rakousku, Švýcarsku, České republice, Slovensku a dalších zemích střední a východní Evropy.
Do ČR vstoupila společnost AWD v roce 2002 převzetím společnosti Finance.EU, a.s., která se k 1.1.2005 transformovala na AWD Česká republika s.r.o. AWD má v České republice 16 poradenských center. V prosinci 2008 byla vyhodnocena v největším testu poradenství v České republice, který pro časopis Osobní finance zpracovala agentura IPSOS TAMBOR, nejlepší poradenskou firmou. Porazila tak všechny hodnocené banky.

Neonatologické oddělení s JIRPN porodnice Brno je součástí Perinatologického centra Brno a zajišťuje neonatologickou péči všech tří typů – resuscitační a intenzivní, intermediární, péči o fyziologické novorozence – pro novorozence centralizované a porozené na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno. Oddělení bylo založeno roku 1949. V současnosti je držitelem titulu Baby – Friendly Hospital a certifikátu ISO 9001:2000.

 

Výhodou novorozeneckého oddělení poskytujícího tři typy péče o novorozence je skutečnost, že každé dítě je vždy neprodleně umístěno na takovém oddělení, kde se mu dostane adekvátní péče, která právě odpovídá jeho potřebám a to bez nutnosti transportu. Důležitou výhodou přítomnosti novorozeneckého oddělení při porodnici je pak možnost stálého kontaktu matky s dítětem a možnost kojení či aplikace mateřského mléka vlastní matky jinou formou. Pro zajištění přítomnosti matek při dlouhodobých hospitalizacích nedonošených dětí byla zřízena lůžka pro kojící maminky těchto dětí. Součástí novorozeneckého oddělení je rovněž neonatologická ambulance, která zahájila svoji činnost v roce 1994. Jejím hlavním posláním je specializované sledování a komplexní péče o rizikové novorozence po jejich propuštění do domácího ošetřování minimálně do tří let věku dítěte. Tato činnost je zajišťována dětským lékařem, dětským neurologem, týmem rehabilitačních pracovnic, dětským psychologem a dětskými sestrami.

Slavnostního předání se zúčastnili:
Jitka Káňová, marketingová specialistka společnosti AWD Česká republika
Ing. Petra Lopušníková, občanské sdružení Život dětem
MUDr. Ivo Borek, primář Neonatologického oddělení
MUDr. Helena Páralová, vedoucí lékařka oddělení
Bc. Pavla Krčmová, vrchní sestra
Lenka Šárniková, staniční sestra
Gražyna Grimová, společnost Dräger Medical s.r.o.

obrobrobrobrobrobrobrobr