Zprávy 2010

1.4.2010

50 repasovaných mobilních telefonů našlo své majitele – děti z dětských domovů v Ústeckém kraji

Zatímco v běžných rodinách dostane dítě mobilní telefon často již při vstupu do základní školy, v dětských domovech chybí finanční prostředky jak na pořízení telefonů, tak následně na jejich provoz a telefon proto většinou nevlastní ani větší děti.

Díky projektu „Věnuj mobil“, který organizuje společnost Asekol ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem získaly již 104 děti z dětských domovů repasovaný  mobilní telefon, který byl vybaven SIM kartou a kreditem v hodnotě 300 Kč, které dětem věnoval partner projektu T-Mobile.

Ve středu 31. března našlo své nové majitele 50 repasovaných mobilních telefonů, kterými se staly děti z dětských domovů z České Kamenice, Duchcova, Chomutova, Mostu a Ústí nad Labem. Předání telefonů dětem se uskutečnilo za velmi příjemné a milé atmosféry v dětském domově v Ústí nad Labem. Telefony s nadšením přijaly děti, ale i jejich „tety“, které se, dle jejich slov, která při předání zazněla, již nebudou muset strachovat o dospívající děti dojíždějící do středních škol, učilišť a zájmových kroužků. V případě jakéhokoliv problému ze strany dětí na jejich cestách budou moci na situaci operativně reagovat, resp. jejich strach o děti způsobený například zpožděním vlaku apod. bude eliminovaný.

Mobilní telefony by si přály také děti z dalších dětských domovů, v současné době je to 35 dětských domovů z celé ČR. Věříme, že se do projektu zapojí další lidé a podaří se rozsvítit oči a vykouzlit úsměv na dalších dětských tvářích.

 

Chcete nám pomoci? Je to velmi snadné. Zašlete zdarma svůj starý mobilní telefon pomocí této zasílací obálky společnosti Asekol, která zajistí jejich kontrolu, případně repasi. Občanské sdružení Život dětem následně předá telefony dospívajícím dětem v dalších dětských domovech.

Za pomoc všem laskavým lidem srdečně děkujeme.

Ani nefunkční telefon nepatří do popelnice, uplatnění nenajde ani ve vašem šuplíku. Stejným způsobem lze zaslat telefon k recyklaci. Díky kampaním na podporu zpětného odběru elektrozařízení v rámci projektu „Věnuj mobil“, které probíhaly ve Středočeském a Libereckém kraji, Písku, Strakonicích a Brně, bylo ekologicky zpracováno zhruba již 11 000 telefonů.

Mnoho zajímavých informací o projektu „Věnuj mobil“ získáte na www.venujmobil.cz.

obrobrobrobrobrobr