Zprávy 2010

10.2.2010

Novorozenecké oddělení FN Olomouc obdrží Inkubátor kombi Giraffe Omnibed v hodnotě 852.876,- Kč

Občanské sdružení Život dětem v Olomouci daruje novorozeneckému oddělení Fakultní nemocnice Olomouc p.o. špičkový přístroj, inkubátor s výhřevným lůžkem Giraffe Omnibed. Jedná se o přístroj respektive lůžko pro novorozence, které umožňuje ošetřování těžce nemocných novorozenců a to včetně novorozenců s nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností (váhová kategorie 500-1000g) vyžadujících intenzivní nebo resuscitační péči. V současnosti je to jeden z nejmodernějších inkubátorů, který splňuje nejnáročnější podmínky jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál. Umožňuje nejen ošetřování pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci, ale i provádění eventuelních operačních zákroků. Jednoznačně přispěje k dalšímu zvýšení kvality péče a snížení novorozenecké úmrtnosti

Hodnota daru činí 852 876,- Kč. Inkubátor Giraffe Omnibed byl zakoupen s výtěžku nedávného benefičního večera Bona Mente, který se uskutečnil k desátému jubilejnímu výroční o.s. Život dětem v Divadle Hybernia v Praze a v přímém přenosu na TV Barrandov.

Slavnostní předání se koná dne 16.2. 2010 v 11,00 hod. přímo v prostorách novorozeneckého odd.  Fakultní nemocnice (I.P. Pavlova 6).

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje všem laskavým lidem, kteří k zakoupení Inkubátoru Giraffe Omnibed pro novorozenecké oddělení  FN Olomouc přispěli.

Více informací o inkubátoru:
Giraffe™ Omnibed™ je unikátní kombinované zařízení spojující užitné vlastnosti inkubátoru a vyhřívaného lůžka. Otočné polohovatelné otáčecí, naklápěcí a vysouvací lůžko umožňuje pohodlný přístup pro všechny výkony.Cílem zařízení je minimalizovat jakékoliv rušivé vlivy pro novorozence a nedonošence během jejich léčby.
Přístroj lze vysunutím víka inkubátoru změnit během několika sekund ve vyhřívané lůžko s radiačním zářičem. Dvojité stěny inkubátoru a speciální usměrňovače proudu vzduchu eliminují tepelné ztráty na minimum a udržují maximální tepelnou stabilitu i během manipulace se zařízením . Přístroj je vybaven prostorem pro uložení rentgenové kazety a systémem vah. Mikroprocesorem řízené vnitřní klima inkubátoru, všechny důležité provozní stavy, nastavované a měřené hodnoty jsou zobrazeny na integrovaném centrálním monitoru. Usnadnění obsluhy a údržby umožňuje pohodlný přístup ze tří stran. Součástí systému je možnost připojení i monitoru vitálních funkcí.
Popis novorozeneckého oddělení:
Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc poskytuje ročně péči pro téměř dva tisíce dětí. Zdravé děti pochází většinou z Olomoucka. Druhou částí oddělení je Jednotka intenzivní a resuscitační péče. Zde jsou léčeni nemocní novorozenci z kterékoliv části Olomouckého kraje. Jedná se např. o děti nedonošené nebo též nezralé, s infekčními chorobami, vrozenými vývojovými vadami nebo děti, které trpěly kritickým nedostatkem kyslíku během vývoje. Tato Jednotka intenzivní a resuscitační péče je v Olomouckém kraji jediná. Úzce spolupracuje se všemi dětskými odděleními.
Péče o nemocné novorozence je velmi nákladná. Vybavení jednoho lůžkového místa stojí kolem 2 500 000 Kč. Bohužel toto vybavení také stárne, a tak vysoce specializovaný personál cítí potřebu přístrojů téměř neustále. Díky spolupráci týmů Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a ostatních dětských oddělení, je novorozenecká úmrtnost jednou z nejnižších v České republice i Evropě.

 

Kontakt:  Pro oblast Moravy a Slezska občanské sdružení Život dětem na slavnostním předání a tiskové konferenci reprezentuje Petra Lopušníková, kterou můžete kontaktovat na tel: 775 742 201.

Slavnostního předání se zúčastní: ředitel FN Olomouc MUDr. Radomír Mráček
primář novorozeneckého oddělení MUDr. Lumír Kantor

obr