Zprávy 2010

8.1.2010

Jednotka intenzivní péče Kliniky dětského a dorostového lékařství potřebuje speciální box

Občanské sdružení Život dětem působí v České republice již desátým rokem a je zaměřeno z převážné části na pomoc vážně nemocným dětem.  Na širokou veřejnost a společnosti se tentokráte dovoluje obrátit s žádostí o podporu projektu, který je určen na pomoc  Jednotce intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.lékařské fakulty UK v Praze 2, která léčí a doslova zachraňuje životy kriticky nemocných novorozenců s nízkou porodní hmotností, donošených novorozenců, kojenců a dětí napadených závažnými infekcemi z celé naší republiky. Ročně je na uvedenou jednotku přijato kolem 300 dětí od novorozeneckého věku, až do 18 let.

Kriticky nemocné děti, kterým selhávají základní životní funkce, i děti s invazivní infekcí jsou na klinice většinou ošetřovány na samostatném boxu.

Vybavení tohoto boxu musí být dokonalé, aby bylo možné kdykoli a jakýkoli z nutných přístrojů použít. Aby se nemuselo hledat místo, kam připevnit infuzní pumpy, aby se nemuselo běhat do jiných místností pro léky, injekční stříkačky či obvazový materiál. 

Šárka na tomto boxu ležela několik dlouhých týdnů.  Měla těžkou meningokokovou infekci, selhaly jí plíce, srdce, ledviny, byla v bezvědomí.  Téměř 2 týdny její organizmus fungoval jen díky umělé plicní ventilaci, díky mimotělnímu oběhu, který jí nahrazoval ledviny, díky infuzním pumpám pomocí kterých dostávala potřebné léky.  Šárka přežila, ale následky si ponese celý život. Rozsáhlé kožní defekty, které jsou tak typické právě pro meningokokové infekce, se částečně hojí jizvami. A ty zůstanou.

Závažné infekce ohrožují životy dětí na celém světě. Nejen v  zemích třetího světa, ale i v těch nejvyspělejších. Ročně na infekce v České republice umírají desítky dětí, celá řada dalších si do života nese těžké následky.   Zabíjí je pneumokok, meningokok i streptokok, zabíjí je virové infekce plic, srdce či mozku. Někdy ani nejlepší a nejdokonalejší medicína neumí pomoci. Někdy by uměla, ale chybí moderní vybavení. Lékaři i zdravotní sestry JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství mají velmi dobré vzdělání, mají zkušenosti, umí, ale chybí jim zázemí.  Málokterá dětská nemocnice v České republice je dokonale vybavená nejmodernější technikou, bez které ani ty nejlepší léky nefungují. 

Dítě s tzv. invazivním infekčním onemocněním se může z plného zdraví dostat během několika hodin do stavu, kdy mu začínají selhávat všechny životně důležité orgány.  Má poruchu vědomí, nereaguje na okolí, přestává dýchat, klesá krevní tlak, přestávají fungovat ledviny i játra, dochází k těžkému rozvratu vnitřního prostředí.  V tuto chvíli jen velmi rychlý a bezchybný zásah může zachránit život dítěte.  Je třeba dítě připojit k dýchacímu přístroji, do několika žil zavést katétry k podávání léků a nitrožilní výživy, je třeba podávat léky k podpoře srdeční činnosti. Jednou z nejmodernějších metod je připojení dítěte k mimotělnímu oběhu, který může nahradit činnost ledvin, jater či plic.

Umělá plicní ventilace, podpora oběhového systému, nitrožilní léčba, sledování všech životních funkcí, mimotělní oběh – to vše jsou metody velice náročné i nákladné. A hlavně je třeba, aby všechny přístroje byly trvale dostupné na jednom místě. Aby je v případě nutnosti bylo možné ihned použít.  Pro lékaře není nic strašnějšího, než pohled na umírající dítě, kterému by možná mohl pomoci, kdyby mu nechyběl nějaký přístroj.

Pomozte, prosíme, těmto dětem přežít těžkou infekci, přežít nemoci, které je ohrožují na životě.   Díky Vaší pomoci chce sdružení zmodernizovat jeden box na Jednotce intenzivní péče na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2.   Chce ho zmodernizovat tak, aby bylo kdykoli a bez prodlevy možné použít nejmodernější nutnou techniku. Aby lékaři i sestry měli dostatek prostoru, aby tam své místo měli i rodiče kriticky nemocného dítě.   Aby děti v nemocnici neumíraly a mohly odejít jako Šárinka s maminkou domů.                          

K zmodernizování dalšího boxu, který pomůže zachránit další kriticky nemocné děti, potřebujeme zakoupit tyto přístroje:

1.    Plicní transportní ventilátor Oxylog 3000 v hodnotě …………………………………..  348 000,- Kč
2.    Lůžko ICU Linet Eleganza XC s váhou v hodnotě ……………………………………….…  168 000,- Kč
3.    Lůžkový monitor Omega v hodnotě ………………………………………………………….…  520 000,- Kč
4.    Stropní svítidlo (pro malé zákroky) vč. trafa  Sola 300 v hodnotě ………………..    65 000,- Kč
5.    Rameno otočné ICU dvojité  Movita v hodnotě ………………………………………….   390 000,- Kč
6.    Vybavení nábytkem v hodnotě ……………………………………………………………………  150 000,- Kč

Celková hodnota nového boxu bez DPH činí ……………………………………………………….. 1 293 000,- Kč

Cena celkem vč. DPH činí ……………………………………………………………………………………  1 405 860,- Kč

 

 

Občanské sdružení Život dětem bude vděčné za jakoukoliv pomoc, která mu pomůže přiblížit se o další krůček k vybudování speciálního boxu, který bude zachraňovat kriticky nemocné děti z celé naší republiky. Výši finančního příspěvku ponechá zcela na vašem uvážení. Je možné uhradit některý z uvedených přístrojů popř. jeho část. Finanční prostředky přijímá na základě darovací smlouvy, kde je přesně uveden účel daru a speciální variabilní symbol, který je stanoven pouze pro předmětný dar.

Pomoci můžete také zakoupením krásného kalendáře pro tento rok 2010, který si můžete objednat v našem internetovém obchodu. Cena kalendáře 199,- Kč + poštovné a balné.

Dětské přání je mít kouzelnou moc, a Vy ji máte, můžete proměnit „dětské slzy v úsměv“
Občanské sdružení Život dětem Vám přeje krásný den a těší se na vyjádření vaší společnosti k předložené žádosti. Budeme moc rádi, pokud se vaše společnost opětovně připojí k dárcům našeho sdružení, byla by to pro nás pocta.

Za občanské sdružení Život dětem

Anna Strnadová, ředitelka

PS: Fotografie Šárinky byly zveřejněny se souhlasem rodičů. Touto formou se snaží pomoci jiným rodičům, kteří se mohou dostat do bezvýchodné situace, kdy budou potřebovat pro své dítě akutní pomoc a péči pracoviště JIPR Kliniky dětského a dorostového lékařství v Praze (Ke Karlovu 2, Praha 2).

obrobr