Zprávy 2009

22.10.2009

Společnost Autobenex spol. s.r.o. pomáhá Davídkovi, kterému se během jednoho dne úplně změnil život, o.s. Život dětem se připojilo k pomoci

Občanské sdružení Život dětem se rozhodlo připojit k pomoci Davídkovi, který se ve svých třinácti letech stal během pouhého jednoho dne plně závislým na svém okolí.Tuto pomoc zaktivovala společnost Autobenex spol.s.r.o., která zaměstnává maminku Davídka.

 

Přečtěte si vyjádření MUDr. Petra Munzara z neurologické ambulance dětského odd.
Pardubické krajská nemocnice, a.s. a připojte se také k pomoci Davídkovi.

 

Dovolte mi, abych Vám vyprávěl příběh jednoho z nás.Je o jedné dlouholeté člence
týmu společnosti Autobenex,spol. s r.o., která si prožila a stále prožívá něco, nad čím
se nám ostatním jen tají dech a o čem také říkáme, byťs trochou uspokojení, že jsme
rádi, že tato situace nepostihla právě nás.Chci Vám vyprávět o člověku a jeho trnité cestě, které se my ostatní pouze obáváme a někdy se jí snažíme, kolikrát i záměrně, nevidět či dokonce přehlížet. Přiznám se ale, že v zájmu pomoci naší dlouholeté kolegyni a jejímu synovi, ani ona sama neví, že její příběh spatřuje světlo světa. Po letech vzájemné komunikace s ní věřím, že mi následující řádky nebude mít za zlé. Tento článek je jen nepatrná pomoc v tomto životním údělu a podanou pomocnou rukou společnosti Autobenex, spol. s r.o. Před třemi lety jsem si dokončoval středoškolské vzdělání, které jsem zakončoval maturitní zkouškou.V té době už na jedné z poboček pracovala kolegyně, od které jsem se dozvěděl, že je ve stejné situaci jako já. Dokončuje si středoškolské vzdělání závěrečnou maturitní zkouškou.

To jsme však ještě ani jeden netušili, že během několika týdnů se chystaná maturitní zkouška pro ni stane procházkou v růžové zahradě oproti tomu, co se stane jejímu, tehdy třináctiletému synovi Davidovi. Stačil jeden zcela běžný obyčejný den, kterých naše děti prožívají stovky a z veselého chlapce se zásluhou jedné malé cévky v mozku stalo dítě, kterému se od základu změnil celý jeho život. Po čtyřech a půl měsících v komatickém stavu mu tak život předurčil pouze jeho postel. Při jeho velké snaze a nasazení jeho nejbližších i vozík, na který mu musí vždy někdo pomoci. Jedna z cévek, kterých máme každý z nás v těle stovky, mu způsobila vážnou nemoc zvanou aneurysma, tedy ochrnutí celého těla a David je dnes trvale připoután na lůžko. Paní Šímová, která v Autobenexu pracuje již několik let, se stará o finanční stránku rodiny. Její maminka, Davidova babička, se během celého dne spolu s odbornými terapeuty stará o dnes šestnáctiletého Davida, se kterým musí pravidelně cvičit, polohovat ho, krmit, pečovat o hygienu, až do doby příchodu své dcery. Jejich společná dovolená je omezena na léčebné pobyty v lázních. O víkendech se role mění a celodenní péči o Davida zajišťuje jeho máma. Paní Šímová je natolik silná osobnost, že i při takovémto handicapu svého syna se o daném postižení dokáže s kýmkoliv bavit a zároveň také dávat rady těm, kteří o ně požádají. Nedávno mi mezi řečí řekla, že se zrovna připravuje na nutný nákup speciálního rotopedu, který má Davidovi pomoci zlepšit jeho motorické schopnosti. Musím říct, že bez sebemenší potřeby sipostěžovat, či prosby o jakoukoli pomoc i sebemenší známky smutku nebo obavy, jak na kolo peníze poskládá, jsem cítil, že tato investice není jediná nutnost, kterou David v tuto chvíli potřebuje.
Přesto jsem z jejích úst slyšel obrovskou radost a chuť takovéto zařízení Davidovi koupit. Toto kolo, které stojí v rozmezí mezi 70.000,- až 140. 000,- Kč, může totiž Davidovi pomoci udržovat pohyblivost, zmírnit poškození vyvolaná nedostatkem pohybu, redukovat křeče, mobilizovat zbytkové síly svalů a mnoho dalšího.

 

Náklady na pořízení tohoto rehabilitačního stroje nejsou v žádném případě zanedbatelné. Stejně jako další investice, které musí paní Šímová vynakládat. Léky s vysokými doplatky, pobyty v lázních, dovolená, neplacené volno a samozřejmě i bytové úpravy, bez kterých se domácnost s postiženým členem rodiny neobejde. To je jen malý výčet toho, co obnáší péče o dítě trpící aneurysmatem. Abych Vám blíže přiblížil handicap, který postihl Davida, požádal jsem jeho ošetřujícího lékaře, aby mi v rámci zachování lékařského tajemství sdělil, co vlastně slovo aneurysma znamená. Co je jeho příčinou, jak se s takto postiženým člověkem pracuje, co potřebuje atd.

SLOVEM ODBORNÍKA
Rád vyhovuji prosbě pana Ruffra, neboť jeho záměr je nepochybně ušlechtilý a bohulibý. Aneurysma, česky cévní výduť, je ztenčení stěny tepny. Tento defekt ve struktuře cévní stěny je většinou vrozený, může však být například i následkem zánětu nebo úrazu. Díky nedostatečné pevnosti ztenčené tepenné stěny vznikne v
průběhu života nejprve vyklenutí této tenké části. Právě toto vyklenutí nazývají lékaři aneurysmatem
či výdutí. V některých případech pak může dojít k prasknutí velmi tenkostěnného vyklenutí tepny. Jde-li o tepnu mozkovou, projeví se prasknutí aneurysmatu krvácením do mozkové tkáně a ostatních nitrolebních prostor. Tento typ krvácení je velmi nebezpečný a bohužel vede často ke zničení značné části mozku. Vše si lze představit velmi zjednodušeně tak, že velké množství krve vylité do uzavřené dutiny lební zkrátka utlačí ale i „chemicky poškodí“ okolní mozkovou tkáň. Nervové buňky mozku větších dětí a dospělých nemají schopnost regenerace. Funkci ztracených buněk tak může jen převzít některá jiná (méně poškozená) část mozku. Tragické je, že popsané krvácení z aneurysmatu mozkové cévy postihuje v naprosté většině případů
do té doby zcela zdravé a většinou mladé pacienty. Má-li onemocnění tak závažný průběh, jako u Davida
(což není zdaleka pravidlem), jeho život se, jak popsal i pan Ruffr, změní od základů. Z plnohodnotně
žijícího mladého člověka se v okamžiku stane pacient plně odkázaný na péči svého okolí. Plně závislý znamená, že není schopen sám se pohybovat, ale ani sám jíst, kontrolovat své vyprazdňování, jakkoli pečovat o svou hygienu, není schopen mluvit. Některé z uvedených handicapů se mohou v průběhu času a při adekvátní péči zmírnit. Adekvátní léčbu je dosti obtížné jednoduše definovat. Jedná se každopádně o celodenní ošetřování druhou osobou, spojené i s rehabilitací (například protahováním svalů, pasivními pohyby k udržení „kondice“, včetně nutnosti pravidelných změn polohy pacienta v prevenci vzniku proleženin). Pokud se takováto péče odehrává v domácím prostředí, je to pro pacienta jednoznačně nejlepší.
Jeho ztracené funkce se zlepší často rychleji a ve větší šíři, nežli u podobných pacientů v ústavech
sociální péče. Příznivý faktor známého domácího prostředí je však draze vykoupen pro většinu z nás nepředstavitelným každodenním úsilím rodiny pacienta. Úsilím každodenním, trvajícím mnoho let.
Stát se sice snaží poskytnout jisté finanční kompenzace ošetřujícím osobám, avšak tyto prostředky
zdaleka nepokryjí nikdy podstatnou část skutečných nákladů. Domácí péče s sebou nese nutnost vybavení domácnosti nejrůznějšími pomůckami, přístroji, které usnadňují nebo zkrátka umožňují péči o zcela nesoběstačného člověka. Na tyto pomůcky, rehabilitační stroje, polohovací lůžka, jakož ani na nezbytné přestavby bytu podpora státu nestačí. Dávky sociální podpory už vůbec nejsou koncipovány jako kompenzace za život obětovaný pečujícím člověkem postiženému. Dovoluji si připojit tento svůj skromný a záměrně trochu obecně zaměřený příspěvek k prosbě společnosti Autobenex, spol. s r.o. o co nejširší podporu konkrétní pečující osoby – vážené paní Líbě Šímové a jejího syna Davida. Tato dáma v žádném případě nežádá, leč v každém případě uvítá, jakýkoli příspěvek v rovině finanční. Jistě ji však příjemně překvapí a pomůže i samotné vědomí sounáležitosti jejích kolegů ze zaměstnání s jejím osudem, který si sama určila za svůj životní úkol.

MUDr. Petr Munzar
neurologická ambulance
dětského odd.
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
V Pardubicích dne 18. 9. 2009

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
ŽIVOT DĚTEM
Na základě všech těchto okolností jsem si řekl, že je na čase a myslím si i na místě požádat touto cestou
všechny, kteří tento článek dočtou až do konce, o pomoc paní Šímové a hlavně Davidovi v podobě
jakéhokoliv finančního příspěvku. Firma Autobenex, spol. s r.o. se pro tento účel spojila s občanským sdružením
Život dětem (viz níže) a zřídila dárcovský účet s číslem 83297339/0800 s variabilním symbolem 2222. Zasílat svůj
příspěvek na něj můžete až do konce roku, tedy do 31. 12. 2009.