Zprávy 2009

10.9.2009

Tradiční, již 26. Srdíčkový den na pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem

Občanské sdružení Život dětem pořádá ve dnech 14. a 15. září 2009 svou tradiční celorepublikovou sbírku – Srdíčkový den. Sbírkovými předměty jsou oblíbené magnetky v hodnotě 25 Kč s logem OSŽD. Projekt je opět zaměřen na pomoc vážně nemocným, postiženým a opuštěným dětem v České republice.

Výtěžek sbírky je určen na nákup zdravotnické a přístrojové techniky v Praze pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF FN Motol, JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Ke Karlovu 2, v Brně pro FN Brno Bohunice, pracoviště dětské medicíny, Černopolní ul. a v rámci České republiky pro další dětská oddělení a zařízení pečující o nemocné, postižené a opuštěné děti.

Občanské sdružení Život dětem v tomto roce vstoupilo do 10. výročí své činnosti a celorepublikově poskytlo pomoc již ve výši 86,504.314 Kč.

 

Občanské sdružení Život dětem srdečně děkuje všem laskavým lidem, kteří si ve dnech sbírky 14. a 15. září 2009 zakoupí magnetky od studentů středních škol, kteří jsou označeni látkovými kasičkami s logem sdružení – usměvavým sluníčkem. Studenti mají na klopách visačky se svým jménem a s prodejem magnetek budou rozdávat také informativní letáčky o Srdíčkovém dni a jeho účelu.

obr