Zprávy 2009

3.8.2009

Jičín – město pohádky 8. – 13.9 2009

Občanské sdružení Život dětem si vás dovoluje pozvat na krásnou akci Jičín – město pohádky, která se koná ve dnech 8. – 13. září 2009. Generálním sponzorem tohoto krásného projektu je společnost Seco GROUP, a.s.. V letošním roce se Jičín stane již podevatenácté pohádkovým městem, tentokráte na téma Pohádka v krajině – krajina v pohádce. Každý den je velmi krásný, 8.září je Dnem kouzelníků a tajemných poselství, 9.září – Dnem malířství, fotografie a hrnčířství, 10.září – Dnem poezie, hudby a divadla, 11.září – Dnem zeměměřičství a kartografie, 12.září – Dnem zahrad a parků, lesů a strání a 13.září – Dnem výletů.

V průběhu festivalu můžete s dětmi navštívit tvůrčí dílny, výstavy, zahrát si různé hry a soutěže

Podrobné informace o festivalu naleznete na adrese <a href="http://www.pohadka.cz">www.pohadka.cz</a>

 

 

Společnost Seco GROUP, a.s., která je českým výrobcem žací a půdní techniky s více než 100 letou tradicí a generálním mecenášem tohoto krásného festivalu se rozhodla pomoci i vážně nemocným dětem, a to formou zakoupení 1000ks reflexních pásků o.s. Život dětem, které bude na festivalu rozdávat dětem. Výtěžek tohoto prodeje, který činí 35 000,- Kč sdružení použije jako příspěvek k vybudování speciálního boxu pro JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.lékařské fakulty UK v Praze 2. Tento box je určen pro kriticky nemocné děti postižené meningokokovou infekcí, pneumokokem, streptokokem a dalšími virovými infekcemi plic, srdce či mozku.

Společnosti Seco GROUP, a.s. patří srdečné poděkování za pomoc kriticky nemocným dětem a současně za potěšení dětí, které se festivalu se svými rodiči zúčastní. Předmět – reflexní pásek, který děti od společností obdrží, značně zvyšuje bezpečnost dětí, dospělých, cyklistů a také domácích miláčků v silničním provozu. Pásek je vhodný především v situacích, kdy je snížena viditelnost, neboť několikrát prodlužuje vzdálenost, na kterou řidič zpozoruje chodce na silnici, ale i v běžných klimatických podmínkách.  Zlepšuje viditelnost při denním světle a má schopnost odrážet dopadající světlo za tmy.  K dosažení nejvyšší účinnosti reflexního pásku se umísťuje na dobře viditelné místo, např. na horní část paže, na zápěstí, na kočárek, kolo, tašku, batoh nebo jen jako ozdobný náramek na ruku.

obrobrobrobr