Zprávy 2009

23.6.2009

Ředitelka a spoluzakladatelka o.s. Život dětem obdržela cenu Ď (cena mecenášů a dobrodinců) za dlouholetou pomoc nemocným dětem

Dne 22. června 2009 se uskutečnil na historické scéně Národního divadla již devátý ročník slavnostního udílení cen Ď českým mecenášům a dobrodincům konaný pod záštitou ředitele Národního divadla – PhDr. Ondřeje Černého.

Celkem bylo oceněno 16 "mecenášů a dobrodinců", ke kterým patří také ředitelka a spoluzakladatelka o.s. Život dětem paní Anna Strnadová, kterou do projektu nominovali studenti pražského Gymnázia Thomase Manna. Paní Strnadová si velmi váží nominace studentů a následného udělení ceny, které je nejen pro ni, ale také pro celé o.s. Život dětem, které se věnuje pomoci vážně nemocným, opuštěným a handicapovaným dětem již desátým rokem,  obrovskou poctou.

 

Autorem a pořadatelem tohoto krásného projektu je Richard Langer, který dal cenám Ď myšlenku zviditelnit mecenáše a dobrodince, aby jejich počiny inspirovali další potencionální podporovatele kulturních a jiných potřebných projektů.

Cenu Ď obdrželi:

<strong>SYNOT TIP, a.s.</strong>, za podporu Národního divadla
<strong>JUDr.Dominica Kolowrat-Krakovská</strong>, za podporu Národního divadla
<strong>Kolektiv sponzorů Dejvického divadla</strong>, za podporu Dejvického divadla
<strong>Zentiva, a.s.</strong>, za podporu Městského divadla v Mostě
<strong>Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.</strong>, za podporu ZOO Praha
<strong>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze</strong>, za podporu ZOO Praha
<strong>Nina Rambová</strong>, za podporu ZOO Ústí nad Labem
<strong>Moser, a.s.</strong>, za podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně
<strong>Marie Horová</strong>, za podporu Nadace VIA
<strong>Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora</strong>, za podporu Hnutí na vlastních nohou – Stonožka
<strong>Luboš Orlich</strong>, za podporu města Chodov
<strong>MUDr. Tomáš Semerádt</strong>, za podporu Domova seniorů Na Zátiší Rakovník
<strong>Václav Havel</strong>, za mecenášství a literární tvorbu
<strong>LC Plzeň Bohemia</strong>, za podporu Škole pro zrakově postižené Plzeň, Pomocné tlapky Starý Plzenec, Středisko rané péče Plzeň
<strong>Mgr. Jana Kovářová</strong>, za celoživotní práci s mentálně postiženými a handicapovanými dětmi
<strong>Anna Strnadová</strong>, za pomoc nemocným dětem, zakladatelka sdružení Život dětem

 

 

obr