Zprávy 2009

21.5.2009

Nejmilejší koncert 2009

V sobotu 16. května se tým Bona Mente zúčastnil již 18. ročníku celostátní přehlídky zájmovo-umělecké činnosti dětí z dětských domovů ,,Nejmilejší koncert", který pořádal Dětský domov a ŠJ Most ve spolupráci s Dětskou organizací Zálesák.

Abychom nepřijeli s prázdnem, přivezli jsme pro děti spoustu krásných hraček od zaměstnanců společnosti Reality Vltavín s.r.o. a čokoládových dobrot od společnosti Volksbank CZ, a.s.
Po celý den byl pro děti připraven pestrý program, který si děti opravdu užívaly. V 18 hodin se pak Městské divadlo v Mostě zaplnilo téměř do posledního místa, aby si všichni vychutnali přehlídku vítězů. Tým Bona Mente vybíral dětské vystoupení, které budou moci děti ukázat veřejnosti na benefičním večeru 29.října 2009 v Divadle Hybernia v Praze. Bylo velice těžké vybrat pouze jedno vystoupení, všechny děti se za pomoci svých tet a strýčků opravdu snažily a připravily si krásná vystoupení. Mohli jsme vidět recitace vlastních básní, které byly velmi dojemné, hru na různé hudební nástroje, vystoupení pěvecké i taneční. Velice nás potěšilo, že se finále Nejmilejšího koncertu zúčastnil také hudebně nadaný chlapec z dětského domova ve Vysoké Peci, kterému občanské sdružení Život dětem v roce 2005 darovalo elektrické varhany YAMAHA v hodnotě 38 880,- Kč, aby mohl svůj talent dále rozvíjet.

Z Mostu jsme odjížděli v pozdních večerních hodinách plni krásných zážitků z nových setkání. Soutěž Nejmilejší koncert je ukázkou toho, že rozvíjet vzdělání a talent dětí z dětských domovů je velice důležité a potřebné pro jejich pocit sebedůvěry a uplatnění v dalším životě.

 

Děkujeme paní ředitelce dětského domova Most Bc.Marcele Stützové za milé přijetí a organizaci celé akce, dětem přejeme vytrvalost v jejich úsilí a mnoho dalších krásných zážitků, které si s sebou z Mostu odvážely.

obrobrobrobrobrobrobrobrobr