Zprávy 2009

13.5.2009

Slavnostní předání Screeningového měřícího přístroje ve Strakonicích

Občanské sdružení Život dětem dne 12.května v 11hod. slavnostně předalo v Dětském centru Jihočeského kraje o.p.s. Screeningový měřící přístroj v hodnotě 65.400,- Kč.

Předání proběhlo ve velmi milé a přátelské atmosféry za účasti ředitele centra Mgr. Martina Karase, primáře, lékařů a dalších významných hostů, kteří poděkovali zástupkyni sdružení za dar, rychlou a efektivní spolupráci při jeho nákupu. Předání se účastnily také dámy ze zdravotnického odboru Jihočeského kraje, který s centrem úzce spolupracuje, dále ředitele gymnázia se studentkami, které se na Srdíčkových dnech ve Strakonicích také podílely. Paní Andrejsková jim poděkovala za mnohaletou spolupráci při sbírkových akcích a prostřednictvím médií také veřejnosti ze Strakonic a okolí, která si kupuje drobné sbírkové předměty s logem sdružení. Na závěr proběhla ukázka vyšetření sluchu darovaným přístrojem, který velmi zefektivní práci lékařů. Všichni účastníci předání si prohlédli celé centrum, ve kterém pečují o miminka a batolata s pečlivostí a láskou. Přejeme centru hodně dalších úspěchů při umisťování dětiček do náhradní rodinné péče, které se ve spolupráci s krajským úřadem daří na vysoké úrovni.
 

Seznam účastníků slavnostního předání:

 

Mgr. Martin Karas, ředitel centra

Milena Andresjková – o.s. Život dětem

Lucie Faktorová – o.s. Život dětem

Mgr. Eva Novotná – vedoucí Soc.Právní odd  – KÚ JK – České Budějovice

Mgr. Gabriela Veselá – vedoucí odd. náhradní rodinné péče – KÚ JK – České Budějovice

MUDr. Martin Gregora – pediatr

Mgr. Miroslav Hlava – ředitel Gymnázia Strakonice

MUDr. Vladimír Pavelka – zakladatel Dětského centra

MUDr. et Bc. Tomáš Fiala – člen správní rady a ředitel Nemocnice Strakonice, a.s.

Ing. Luboš Kvapil – ekonomický náměstek Nemocnice Strakonice, a.s.

Ing. Jiří Benda – člen správní rady

Mgr. Lenka Vysoká – vedoucí sociálního odboru MěÚ Strakonice

MUDr. Hana Vlachová

Věra Suchánková  – zástupce firmy Nestlé

Klára Alešová- Strakonický deník

Václav Zahrádka – vydavatelství Kurýr

Česká televize-regiony –  České Budějovice

obrobrobrobrobrobrobrobr