Zprávy 2009

11.5.2009

Slavnostní předání Screeningového přístroje v hodnotě 65.400,- Kč v Dětském centru Jihočeského kraje

Občanské sdružení Život dětem zakoupilo pro Dětské centrum Jihočeského kraje Screeningový měřící přístroj OTODYNAMICS ECHOCHECK v hodnotě 65.400,- Kč, který slavnostně předává dne 12.května 2009 v 11.hod. přímo v prostorách Dětského centra Jihočeského kraje o.p.s. ve Strakonicích. 

Jedná se o přístroj k vyšetření sluchu prostřednictvím otoakustických emisí (OAE). Vyšetřovací metoda OAE je schopna odhalit těžší nedoslýchavost nebo hluchotu.
Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. je nestátní zdravotnické zařízení, založené Sanatoriem Javorník s.r.o. za účelem poskytování pomoci a služeb dětem, matkám a rodinám v tíživé sociální situaci.

 
 

 

Dětské centrum:
– poskytuje komplexní péči dětem od 0 do 18 let (zejména kojencům a batolatům), případně  rodinám s dětmi v krizových situacích, okamžitou pomoc a pobyt domácího charakteru
– pro děti navazuje na činnost krizového centra v Českých Budějovicích
– zajišťuje zdravotní péči dětským lékařem a dětským neurologem
– zajišťuje sociální péči a základní sociální poradenství spočívající v umístění dítěte do zařízení – jiného typu nebo vyšetření na jiných odborných pracovištích a konzultace sociální pracovnice
– poskytuje rehabilitaci, rekondiční a relaxační pobyty v Sanatoriu Javorník
– poskytuje výchovnou, pedagogickou a aktivizační péči dle věku a individuálních potřeb dítěte
– poskytuje psychologickou péči, psychologická vyšetření, preventivní a terapeutickou pomoc psychologa
Screening sluchu novorozenců není na porodnicích celoplošně zaveden a tak do Dětského centra děti přicházejí bez tohoto vyšetření. Doposud pracovníci centra dětem zajišťovali vyšetření v ambulanci ORL nemocnice v Českých Budějovicích, která je vzdálena 65km. Ročně se tak jednalo o desítky cest, které byly finančně velmi nákladné, nyní mohou být děti vyštřovány přímo v Dětském centrum a ušetřené finanční prostředky poputují na další potřebné vybavení 🙂
O činnosti centra a využití daru promluví jeho ředitel Mgr. Martin Karas, za občanské sdružení Život dětem bude přítomna Milena Andrejsková a paní Lucie Faktorová.