Zprávy 2009

5.5.2009

Slavnostní předání Videogastroskopu v hodnotě 807.690,- Kč v Dětské nemocnici FN Brno

Občanské sdružení Život dětem daruje dne 6.5.2009 v 10:30 hod. Dětské nemocnici FN Brno (Černopolní 9) přístroj – Videogastroskop v celkové hodnotě 807.690,- Kč.

Přístroj Olympus GIF – Q180 EVIS EXERA II Video Gastroscope je určen pro endoskopická vyšetření žaludku, např. příčin poruch trávení, včetně odběru tkání na další histologické vyšetření. V poslední době narůstá jeho význam i v diagnostice v dětské onkologii. Rovněž slouží k vyšetření jícnu a žaludku po požití žíravin nebo cizích těles. Dále je určen i k terapeutickým zákrokům, např. k zastavení nebezpečného krvácení z jicnových varixů. Kromě toho se používá při zavedení PEG (výživové cévy přes stěnu břišní) např. u onkologických pacientů jako možnost přísunu výživy, která kromě dalších výhod dítě nezatěžuje a může být ponechána i několik měsíců. Celková pořizovací cena tohoto přístroje činí 807 690,- Kč. Doposud užívaný gastroskop byl bohužel na konci své životnosti, značně poruchový a nespolehlivý, jeho údržba byla velmi nákladná a navíc se tento typ již ani nevyrábí.

Přístroj byl zakoupen díky sbírkovým projektům občanského sdružení Život dětem, tzv. Srdíčkových dnů, v rámci kterých si široká veřejnost na Moravě zakoupila drobné předměty sdružení označené logem sdružení – usměvavým sluníčkem, které vnáší úsměv do tváří nemocných dětí po celé naší republice. Ke sbírkovým finančním prostředkům přispěla také společnost Lázně Luhačovice, a.s., MF Energy, spol. s.r.o. a společnost Siena, s.r.o.. Druhá část přístroje byla uhrazena díky velkorysému daru AWD nadace Pomoc dětem, která na zakoupení Videogastroskopu darovala neuvěřitelných 15.000 EUR.

Společně se zástupci občanského sdružení Život dětem přijde nemocné děti osobně potěšit také Monika Absolonová, která je nejen vynikající zpěvačka, ale také hvězda českých muzikálů. S občanským sdružením Život dětem je zapojena do projektu benefičního večera Bona Mente, které sdružení pořádá dne 29.10.2009 v prostorách Divalda Hybernie v Praze. Monika Absolonová v rámci benefičního večera vystupuje se svým songem a je pro tento večer „patronkou“ Dětské nemocnice FN Brno, pro kterou je výtěžek z benefičního večera také určen. V rámci slavnostního předání Videogastroskopu si s dětmi přijela také zazpívat a potěšit je :-).

Nynější dary navazují na pomoc v předchozích letech. Doposud občanské sdružení Život dětem pomáhalo II.dětské klinice FN Brno, která od roku 2005 od sdružení získala přístroje v celkové hodnotě 1 579 870,70 Kč. Celková pomoc vč. zakoupeného videogastroskopu činí 2 408 588,- Kč. Moravské, slezské nemocnice a další dětská zařízení na Moravě a Slezsku od občanského sdružení Život dětem získali přístroje a další potřebné vybavení v celkové hodnotě 11.831.723,- Kč.

Popis pracoviště: Oddělení dětské onkologie (od prosince 2002 Klinika dětské onkologie, KDO FN Brno) bylo zřízeno v roce 1998. Spádovou oblastí KDO je oblast Moravy a Slezska. V souladu s výsledky výběrového řízení MZ ČR v roce 1999 je KDO oprávněno poskytovat komplexní péči dětem a mladistvým se solidními nádory a hemoblastózami včetně programu vysokodávkované chemoterapie s podporou periferních kmenových buněk krvetvorby.
Na KDO jsou přijímány všechny děti ve věku od 0 do 18 let s prokázaným nebo s podezřením na nádorové onemocnění ze spádové oblasti Moravy a Slezska. Ročně je takto na klinice přijato asi 90 – 120 dětí s nově prokázaným zhoubným onemocněním, asi 20 dětí s recidivou onemocnění a dalších, přibližně 30 – 50 dětí, u kterých se nakonec podezření na zhoubné onemocnění nepotvrdí.
Oddělení intenzivní péče je situováno v prvním patře traktu Dětské nemocnice. Na osmi moderně vybavených lůžcích poskytuje intenzivní a resuscitační péči. Zde jsou hospitalizovány děti vyžadující sledování životních funkcí při podávání složité chemoterapie, děti po operacích a děti s nestabilitou životních funkcí v rámci komplikací při léčbě. V případě, že stav dítěte vyžaduje resuscitační péči (např. umělou plicní ventilaci) přechází pacient do péče Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace v rámci Dětské nemocnice.

Transplantační jednotka je nejnovější oddělení KDO, které bylo uvedeno do provozu v červnu 2006. Jedná se oddělení specificky vybavené pro provádění autologních a alogenních transplantací kostní dřeně a kmenových buněk krvetvorby. Disponuje šesti, navzájem izolovanými, lůžky intenzivní a resuscitační péče.

Ambulance dětské onkologie je většinou prvním místem kontaktu nového pacienta a současně místem, které zajišťuje kontinuitu sledování pacienta v průběhu léčby a ještě dlouho po ní.
V současné době je provoz zajišťován třemi ordinacemi a stacionářem. Stacionář se čtyřmi lůžky slouží pro jednodenní podání nitrožilních léků u dětí, které není nutné hospitalizovat. Provoz ambulance je zajištěn v pracovní dny od 7,00 do 15,30, mimo tuto dobu přebírá jeho funkci v akutních případech odd. 23.

 

 

Občanské sdružení Život dětem se na pomoc oddělením pečujícím o zdraví dětí specializuje již desátým rokem. Systematicky pomáhá zdravotnickým zařízením po celé republice. Pracovníci občanského sdružení Život dětem si velmi váží všech dárců a podporovatelů práce sdružení a jsou si vědomi, že bez jejich praktických projevů důvěry by těžko mohli nemocným a opuštěným dětem v České republice pomáhat. Díky vstřícnosti široké veřejnosti, díky štědrým jednotlivcům a díky firmám podporujících sdružení Život dětem se za celé období činnosti podařilo zakoupit zdravotnickou a přístrojovou techniku a jiné potřebné vybavení v celkové hodnotě
84 662 027,90 Kč.

Na TK budou přítomni a Vaše další podrobné odborné dotazy rádi zodpoví:

MUDr. Roman Kraus, MBA – ředitel FN Brno
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. – primář Centrálních operačních sálů III. FN Brno
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD. – přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno

Fakultní nemocnice Brno je největším zdravotnickým zařízením na Moravě. Vznikla 1. ledna 1998 spojením tří do té doby samostatných nemocnic. V roce 2001 byla ke stávajícímu komplexu přičleněna ještě Léčebna pro dlouhodobě nemocné v Bílovicích nad Svitavou a Transfuzní odběrové středisko v Třebíči. Fakultní nemocnice Brno s více než 4 500 zaměstnanci poskytuje občanům všech věkových kategorií vysoce odbornou péči ve všech oborech medicíny. Dále složí i jako výzkumné pracoviště a výuková základna pro posluchače Masarykovy univerzity, VUT a středních zdravotnických škol.

Kontaktní osoba:
Anna Strnadová, ředitelka občanského sdružení Život dětem, mobil 603524935, 775222424
Anna Nesvadbová, tisková mluvčí FN Brno, 606 718 041, 532 232 193

obr