Zprávy 2009

29.4.2009

Občanské sdružení Život dětem daruje kardiologickému pracovišti Pediatrické kliniky ve FN Motol přístroj Vivid S6 v hodnotě 1.825.044,- Kč

Občanské sdružení Život dětem slavnostně předává dne 30.4.2009 od 10.30 hod. v prostorách kardiologické ambulance Pediatrické kliniky a 2. LF UK Fakultní nemocnice v  Praze Motole speciální vyšetřovací přístroj VIVID S6 v celkové hodnotě 1 825 044,- Kč.

Echokardiografický přístroj se používá na ultrazvukové vyšetření srdce a cév. Toto vyšetření patří mezi základní vyšetřovací metody v kardiologii, pro pacienta je bezbolestné a nezatěžuje pacienta zářením. Echokardiografické vyšetření se provádí bez přípravy, před vyšetřením lze normálně jíst a užívat léky.
Echokardiografické (ultrazvukové) vyšetření srdce je indikováno v  případech, kdy je třeba zobrazit srdce v  pohybu, ověřit jeho schopnost pumpovat krev, ověřit stav chlopní, srdeční svaloviny a osrdečníku. U dětí se toto vyšetření nejčastěji provádí při podezření na vrozenou srdeční vadu, při podezření na zvětšení srdečního svalu, onemocnění perikardu nebo na infekční onemocnění srdečních chlopní. Vyšetření se dále indikuje u pacientů s podezřením na vrozené či získané zúžení či neprůchodnost velkých srdečních cév.
Jedná se o moderní přístroj, který je mobilní a lze jej dopravit přímo k lůžku pacienta.

Přístroj byl zakoupen, díky přispění laskavých lidí v rámci sbírkových projektů sdružení tzv. Srdíčkových dnů a díky společnostem, které se zapojily do podnikatelské sbírky Bona Mente – Dobrý úmysl vyhlášené za účelem získání finančních prostředků na zakoupení předávaného přístroje VIVID S6.

Srdíčkové dny, v rámci kterých si lidé od studentů středních škol zakoupili drobné předměty sdružení, k pořízení přístroje přispěli částkou ve výši 1 186 993,- Kč.

Společnosti, které se zapojily do podnikatelské sbírky Bona Mente přispěly částkou ve výši
638 051,- Kč (seznam společností přikládáme).

Občanské sdružení Život dětem začalo Fakultní nemocnici v Praze Motole pomáhat hned od svého založení v roce 2000. První pomoc směřovala na nákup přístrojů pro transplantační jednotku kostní dřeně, nynější Kliniku hematologie a onkologie, dále svou pomoc rozšířilo na další oddělení nemocnice. V současné době pomáhá Pediatrické klinice FNM, která vznikla v roce 2004 splynutím pracovních týmů bývalé I. dětské kliniky a významné části bývalé II. dětské kliniky. Téměř ve všech oblastech dětského lékařství má Pediatrická klinika FNM vysoce kvalifikované specialisty, kteří poskytují špičkovou diagnostiku a léčbu v oborech – dětská nefrologie (včetně péče o pacienty po TX ledvin, pacienty na dialýze a na dalších eliminačních metodách), v oboru dětská pneumologie,  alergologie, zajišťuje komplexní péči o dětské pacienty  s cystickou fibrózou, dále v oboru dětská endokrinologie a diabetologii, v dětské gastroenterologii, hepatologii (včetně péče o děti po TX jater). Ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Motol poskytuje i péči o pacienty s problematikou kardiologickou,  hematologickou, onkologickou, imunologickou, dermatologickou, etc..  Fakultní nemocnice v Praze Motole od sdružení Život dětem doposud získala přístroje a další potřebné vybavení v celkové hodnotě
23 489 033,- Kč.

 

Slavnostní předání svou účastní přijde podpořit také naše oblíbená herečka Jitka Schneiderová, která je s občanským sdružením Život dětem zapojena do projektu benefičního večera Bona Mente, které sdružení pořádá 29.10.2009 v prostorách Divadla Hybernie v Praze. Paní Jitka Schneiderová je společně se Sašou Rašilovem moderátorkou uvedeného benefičního večera. Zakoupený přístroj  Vivid S6 pro echokardiografické vyšetření dětí bude v rámci večera Bona Mente představen široké veřejnosti formou promítaného dokumentu z toho slavnostního předání. Sdružení v průběhu večera poděkuje laskavým lidem a společnostem za poskytnuté finanční prostředky, díky kterým přístroj Vivid S6 může pomáhat nemocným dětem. Zde uvádíme čtyři společnosti, které na přístroj přispěly nejvyššími částkami. Jedná se o společnost Alzasoft a.s., Delpharmea Nutraceuticals a.s., Aero Vodochody a.s.,  a společnosti Seznam,cz a.s..

Na TK budou přítomni a Vaše další podrobné odborné dotazy rádi zodpoví: prof. MUDr. Jan. Lebl, CSc. – přednosta Pediatrické kliniky a další pracovníci kliniky.

Kontaktní osoba:

Anna Strnadová, ředitelka občanského sdružení Život dětem, mobil 603524935, 775222424

obr