Zprávy 2009

28.4.2009

občanské sdružení Život dětem předalo JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství přístroje v hodnotě 1.121.057,- Kč

Občanské sdružení Život dětem slavnostně předalo dne 24.4. v 10:30 hod. tři špičkové přístroje v hodnotě 1.121.057,- Kč Jednotce intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.lékařské fakulty UK v Praze 2.

Prvním předávaným přístrojem byl Aquarius Edwards – LifeSciencs v hodnotě 435 000,- Kč, který  je používán pro mimotělní eliminační metody, při kterých se z těla odstraňují hromadící se látky v důsledku akutního nebo chronického selhání ledvin, selhání jater nebo při poruchách metabolizmu. Při poruchách metabolizmu dochází k hromadění určitých látek, metabolitů, které ve vysoké koncentraci vedou k selhání důležitých orgánů. Při eliminační metodě je pomocí uvedeného přístroje odváděna krev z pacienta pomocí pumpy do zvláštní filtrační kapsle, kde dochází k dialýze a filtraci. Očištěná krev se vrací zpět do těla. JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství je jediné pracoviště v České republice, které provádí uvedenou metodu v léčbě dědičných poruch metabolizmu, a to již od novorozeneckého věku, až po dospívající. Tento přístroj byl z převážné části financován ze sbírkových projektů sdružení tzv. Srdíčkových dnů a dále díky přispívajícím společnostem Metrostav, a.s. a Domatech Production, s.r.o..

Druhým předávaným přístrojem byl Monitor mozkových funkcí OLYMPIC CFM 6000 SW 1.9 v hodnotě  386.057,30 Kč. Tento přístroj umožňuje průběžný monitoring mozkové aktivity pacientů na novorozeneckých odděleních.  Monitor zaznamenává EEG (amplitudou integrované EEG) – rychle interpretovatelný záznam mozkové aktivity a abnormalit, který umožňuje zhodnocení neurologického stavu pacienta. Monitor potřebuje pouze tři snadno aplikovatelné elektrody, pacienta je tak možné napojit již v akutní fázi bezprostředně po porodu. 

Finanční prostředky na zakoupení monitoru mozkových funkcí sdružení získalo ze společného charitativního projektu zaměstnanců společnosti Eurest, spol. s.r.o..

Třetím předávaným přístrojem byl přístroj INVOS Cerebral/static oxymetr, který slouží k měření tkáňové oxygenace.  Zásobování organizmu kyslíkem je jedna ze základních funkcí organizmu a je nezbytná pro normální funkci všech tkání a orgánů. Přitom zásobování kyslíkem musí být optimální. Vysoká i nízká dodávka kyslíku může být pro organizmus škodlivá. Sledování dodávky kyslíku je možné sledovat pomocí metody pulsní symetrie, která je rozšířená, běžně dostupná, ale ta ukazuje pouze hodnoty kyslíku, které jsou v krvi. Přitom nejdůležitější je znát hodnoty přímo v tkáni. Tento přístroj umožňuje právě meření oxygenace tkáně v krvi a to zvl. v mozku, v ledvinách, střevě apod. Je to jeden z velkých pokroků v neinvazivním monitorování.
Občanské sdružení Život dětem k jeho zakoupení přispělo částkou ve výši 300 000,- Kč, kdy 200 000,- Kč bylo financováno z peněz darovaných laskavými čtenáři deníku Blesk v rámci krásného projektu „Srdce pro děti“, jehož realizátorem je společnost RINGIER ČR, a.s. a sdružení Život dětem. Částka ve výši 100 000,- Kč byla uhrazena z nedávného sbírkového projektu sdružení – jarního Srdíčkového dne.
Celková hodnota tohoto přístroje činí 650 000,- Kč. Financování zbývajících finančních prostředků k celkové hodnotě přístroje si Klinika zajistila sama.

 

Slavnostního předání se zúčastnili zástupci nemocnice, University Karlovy, zástupci sdružení společně s našim vynikajícím zpěvákem, muzikantem a skladatelem Vlastou Horváthem. Dále také zástupci milých dárců a samozřejmě novináři.

Občanské sdružení Život dětem je velmi potěšeno, že mohlo díky laskavým dárcům z řad společností a široké veřejnosti JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství doposud zakoupit přístrojové vybavení v neuvěřitelné hodnotě 16.935.439,- Kč. Sdružení věří a udělá maximum pro to, aby se částka v následných letech navýšila a Klinika získala od sdružení další přístrojové vybavení.

Závěrečné poděkování patří zaměstnancům společnosti Eurest, kteří jsou dlouholetým dárcem JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství a prostřednictvím sdružení pro jednotku nakupují špičkové přístroje na vysoké úrovni. Poděkování patří také široké veřejnosti a společnosti Metrostav, a.s a společnosti Domatech Production, s.r.o. které jednotce také velmi významně a dlouhodobě s nákupem přístrojů pomáhají.

Občanské sdružení Život dětem srdečně dále srdečně děkuje lékařům a zdravotním sestřičkám JIRP za neocenitelnou práci a péči o malé pacenty a současně všem laskavým dárcům za pomoc.

Sdružení se velmi těší na další milé setkání při slavnostním předání dalších přístrojů a všem lidem přeje především zdraví.

 

 

obrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobr