Zprávy 2009

20.4.2009

Moderní technika v hodnotě 1.121. 057,- Kč pomůže kriticky nemocným dětem

Zachraňovat životy kriticky nemocných novorozenců s nízkou porodní hmotností, donošených novorozenců,  kojenců a dětí pomohou tři špičkové přístroje, Aquarius Edwards – LifeSciencs, monitor mozkových funkcí OLYMPIC CFM 6000 SW 1.9 a přístroj INVOS Cerebral/static oxymetr. Tyto přístroje daruje občanské sdružení se symbolickým názvem Život dětem Jednotce intenzivní a resuscitační péče z Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice  a 1. Lékařské fakulty  UK v Praze na Karlově dne 24.4.2009 od 10:30 hod. přímo v prostorách JIRP.

Přístroj Aquarius Edwards – LifeSciencs v hodnotě 435 000,- Kč  je používán pro mimotělní eliminační metody, při kterých se z těla odstraňují hromadící se látky v důsledku akutního nebo chronického selhání ledvin, selhání jater nebo při poruchách metabolizmu. Při poruchách metabolizmu dochází k hromadění určitých látek, metabolitů, které ve vysoké koncentraci vedou k selhání důležitých orgánů. Při eliminační metodě je pomocí uvedeného přístroje odváděna krev z pacienta pomocí pumpy do zvláštní filtrační kapsle, kde dochází k dialýze a filtraci. Očištěná krev se vrací zpět do těla. JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství je jediné pracoviště v České republice, které provádí uvedenou metodu v léčbě dědičných poruch metabolizmu, a to již od novorozeneckého věku, až po dospívající. Tento přístroj byl z převážné části financován ze sbírkových projektů sdružení tzv. Srdíčkových dnů a dále díky přispívajícím společnostem Metrostav, a.s. a Domatech Production, s.r.o..

Monitor mozkových funkcí OLYMPIC CFM 6000 SW 1.9 v hodnotě  386 057,30 Kč  umožňuje průběžný monitoring mozkové aktivity pacientů na novorozeneckých odděleních.  Monitor zaznamenává EEG (amplitudou integrované EEG) – rychle interpretovatelný záznam mozkové aktivity a abnormalit, který umožňuje zhodnocení neurologického stavu pacienta. Monitor potřebuje pouze tři snadno aplikovatelné elektrody, pacienta je tak možné napojit již v akutní fázi bezprostředně po porodu. 

Finanční prostředky na zakoupení monitoru mozkových funkcí sdružení získalo ze společného charitativního projektu zaměstnanců společnosti Eurest, spol. s.r.o..

Třetím předávaným přístrojem je přístroj INVOS Cerebral/static oxymetr, který slouží k měření tkáňové oxygenace.  Zásobování organizmu kyslíkem je jedna ze základních funkcí organizmu a je nezbytná pro normální funkci všech tkání a orgánů. Přitom zásobování kyslíkem musí být optimální. Vysoká i nízká dodávka kyslíku může být pro organizmus škodlivá. Sledování dodávky kyslíku je možné sledovat pomocí metody pulsní symetrie, která je rozšířená, běžně dostupná, ale ta ukazuje pouze hodnoty kyslíku, které jsou v krvi. Přitom nejdůležitější je znát hodnoty přímo v tkáni. Tento přístroj umožňuje právě meření oxygenace tkáně v krvi a to zvl. v mozku, v ledvinách, střevě apod. Je to jeden z velkých pokroků v neinvazivním monitorování.
Občanské sdružení Život dětem k jeho zakoupení přispělo částkou ve výši 300 000,- Kč, kdy 200 000,- Kč bylo financováno z peněz darovaných laskavými čtenáři deníku Blesk v rámci krásného projektu „Srdce pro děti“, jehož realizátorem je společnost RINGIER ČR, a.s. a sdružení Život dětem. Částka ve výši 100 000,- Kč byla uhrazena z nedávného sbírkového projektu sdružení – jarního Srdíčkového dne.
Celková hodnota tohoto přístroje činí 650 000,- Kč. Financování zbývajících finančních prostředků k celkové hodnotě přístroje si Klinika zajistila sama.
Celková cena předávaných přístrojů činí 1 121 057,- Kč.

 

Společně se zástupci občanského sdružení Život dětem přijde nemocné děti osobně potěšit také Václav Horváth, který je nejen vynikajícím zpěvákem, ale také muzikantem a skladatelem. S občanským sdružením Život dětem je zapojen do projektu benefičního večera Bona Mente, které sdružení pořádá dne 29.10.2009 v prostorách Divalda Hybernie v Praze. Václav Horváth v rámci benefičního večera vystupuje se svým songem a je pro tento večer „patronem“  JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství, pro kterou je výtěžek z benefičního večera také určen. 

Nynější dary navazují na pomoc, kterou občanské sdružení Život dětem poskytlo Klinice v předcházejících letech. Jednalo se o monitorovací systém v hodnotě 6 480 000,- Kč, ventilátory pro umělou plicní ventilaci Evita XL v hodnotě 7 415 880,- Kč, infúzní techniku, inkubátor, výhřevná lůžka a další potřebné přístroje. Celkem neonatologická JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství obdržela přístrojové vybavení v neuvěřitelné hodnotě 16 935 439,- Kč.

Hlavními specializacemi Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s celostátní působností je oblast dědičných poruch metabolismu (látkové výměny), poruchy vývoje, revmatické choroby, choroby trávící soustavy a jater, poruchy imunity a alergie, dorostové problematiky, včetně nové morbidity mládeže. Klinika má Jednotku intenzivní a resuscitační péče, která je stále plně vytížena a řeší závažné ohrožení života u dětí bez rozdílu věku. Ročně je na uvedenou jednotku přijato kolem 300 dětí od novorozeneckého věku, až do 18 let. U více než jedné poloviny z nich je nutná umělá plicní ventilace v důsledku selhání některé z důležitých životních funkcí.

Občanské sdružení Život dětem se na pomoc oddělením pečujícím o zdraví dětí specializuje už osmým rokem. Systematicky pomáhá zdravotnickým zařízením po celé republice. Pracovníci občanského sdružení Život dětem si velmi váží všech dárců a podporovatelů práce sdružení a jsou si vědomi, že bez jejich praktických projevů důvěry by těžko mohli nemocným a opuštěným dětem v České republice pomáhat. Díky vstřícnosti široké veřejnosti, díky štědrým jednotlivcům a díky firmám podporujících  sdružení Život dětem se za celé období činnosti podařilo zakoupit zdravotnickou a přístrojovou techniku a jiné potřebné vybavení v celkové hodnotě
84 662 027,90 Kč.

Na TK budou přítomni a Vaše další podrobné odborné dotazy rádi zodpoví:
Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., přednosta kliniky
MUDr. Pavel Frühauf, CSc., primář kliniky KDDL
MUDr. Václav Vobruba, vedoucí Jednotky intenzívní a resuscitační péče kliniky

obr