Zprávy 2009

26.3.2009

Občanské sdružení Život dětem pomáhá další pražské nemocnici

Občanské sdružení Život dětem začalo pomáhat další pražské, již čtvrté nemocnici. Jedná se o Fakultní Thomayerovu nemocnici s poliklinikou v Praze 4 – Krči, a to přímo její Klinice dětské chirurgie a traumatologie, pro kterou připravuje první dar, nová lůžka a postýlky v hodnotě téměř 700.000,- korun. Klinika obdrží lůžka i postýlky v dubnu tohoto roku. Občanské sdružení Život dětem pomáhá nejen pražským nemocnicím, ale doposud pomohlo i 49 nemocnicím mimopražským, dále také stacionářům pro handicapované děti, opuštěným dětem v dětských domovech a jednotlivým žadatelům v zákonném zastoupení svých rodičů. Podrobné informace o obdarovaných nemocnicích, stacionářích, dětských domovech a jednotlivých dětech jmenovitě naleznete v přehledu obdarovaných na těchto stránkách.

 

A nyní dovolte pár slov o Klinice dětské chrurgie a traumatologie Fakultní Thomayerovy nemocnice, které sdružení začalo nově pomáhat.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3.LFUK a FTNsP zajišťuje komplexní chirurgickou a traumatologickou péči pro pacienty od narození do dovršení 15., po dohodě až do 18. roku ve spádové oblasti jižní a východní části Prahy s přilehlými okresy Praha-východ, části Praha-západ, Benešov, Kutná Hora a Nymburk. Vzhledem k přítomnosti Centra dětské traumatologie na pracovišti, je klinika cílovou nemocnicí pro Záchrannou službu i pro jiné než spádové oblasti Prahy a jejího okolí. V areálu nemocnice se nachází moderní heliport pro vrtulníky Záchranné služby.

Klinika je členěna na specializované jednotky, které mají v čele vedoucího lékaře, odpovědného přednostovi za odbornou úroveň svého svěřeného oddělení. Základními odděleními jsou: oddělení obecné a břišní chirurgie, centrum dětské traumatologie, oddělení dětské urologie a dětské neurochirurgie. Klinika též disponuje specialistou na dětskou ortopedii. Jednotka intenzivní a resuscitační péče zastřešuje intenzivní péči o pacienty jednotlivých podoborů.

Dle lůžkové kapacity umožňuje hospitalizaci matek s dětmi na pokoji a hospitalizaci otců či matek s dětmi na nadstandardních lůžkách.

obr