Zprávy 2022

23.6.2022

Život dětem pořádá ozdravné pobyty ve Velice na pobřeží Egejského moře

První turnus ozdravných pobytů v řecké Velice se uskutečnil v termínu 2.6. – 16.6. 2022 , takže úspěšně skončil a všichni se v pořádku vrátili.

V tomto turnusu se sešla skutečně velice přátelská skupina lidí, všichni se navzájem rychle spřátelili napříč věkem. Díky relativně homogenní věkové skupině dětí bylo možno pořádat různé zábavné akce pro celou skupinu dětí a bylo nádherné sledovat, jak mezi nimi vznikají cenná přátelství.

Jsme velice potěšeni skutečností, že program uchvátil všechny účastníky pobytu od nejmenších po nejstarší. Soutěže a hry byly vymyšleny tak, aby se mohly zapojit všechny děti bez ohledu na svůj handicap. Paní Markéta, maminka autistů Sebíka a Samíka uvedla: „Jsem nadšená. Ubytování je pro nás luxusní, skvělé byly společné akce, grilování. Úžasní delegáti Alex, Honza i Bětka. Uchvátilo mě, jak jsou všichni ochotní a zajímají se o nás, zda něco potřebujeme, zda nám nic nechybí. Netušila jsem, co nás čeká. Oceňuji ochotu a pomoc realizačního týmu, oceňuji, že program je vymyšlený tak, že bylo možno zapojit mé syny, kteří pro svou intenzivní PAS nejsou snadno zapojitelní do různých aktivit. Zde se zúčastnili téměř každé hry a soutěže.“

Práci delegátů, výlety a doprovodný program si chválili všichni účastníci pobytu.

Maminka nemocného chlapečka jmenovitě chválila delegáta Alexe, uvedla: „Nikdy jsem se nesetkala s tak sympatickým a vstřícným delegátem a průvodcem. Vše ochotně vysvětlí, pomůže, zajistí“. Rovněž si velmi cenila práce delegátů s dětmi: „skvělé animační programy a přístup k dětem, děkuji Honzovi“. Paní Markéta K. rovněž chválila delegáta Alexe, cenila si zejména toho, že při každém výletu bohatě vyprávěl o místopisu a dějinných souvislostech v dané oblasti. Když potřebovala pro syna kapky do ucha, bez odkladu pro ně vyrazil do lékárny a rodina se nemusela o nic starat sama.
Terezka, která trpí rozsáhlým atopickým ekzémem a četnými alergiemi. uvedla: „Je to moc hezké a pomáhá to. Jsem ráda, že tu mohu být, ale ráda bych měla možnost být tu déle, třeba měsíc v kuse. Minulý rok jsem po pobytu ve Velice měla skvělé výsledky spirometrie a krásně se mi hojil ekzém. Vydrželo mi to asi 5 měsíců. Věřím, že kdybych měla možnost tu být déle, možná bych mohla mít klid i přes zimu.“

Otec Terezky byl velice dojatý. Není zvyklý dostávat něco zadarmo, a tak se snažil tu alespoň pomáhat, např. opravil kola.

Velice děkoval Životu dětem za možnost tu být, protože vnímá, jak velké blahodárné účinky má pobyt ve Velice na jeho dceru. Uvedl, že by přál všem dětem s kožními problémy a plicními chorobami, aby mohly jezdit do Veliky na prodloužené měsíční pobyty, protože u nich je ten pokrok a zlepšení zdravotního stavu naprosto zjevné a hmatatelné. U těchto dětí to nepůsobí pouze psychickou úlevu a radost, vytrhnutí z každodenního procesu léčby. U těchto dětí, ekzematiků, lupenkářů, nemoci motýlích křídel, cystiků, alergiků a jiných plicních potíží je pobyt u moře nezbytnou a nejvíc blahodárnou součástí jejich léčebného režimu, která má viditelné výsledky.

Všichni si rovněž pochvalovali lázně v Kokkino Nero a děkovali za to, že Život dětem každému dopřál tento výlet zdarma. Hlavně malá Nikoleta si pochvalovala jejich blahodárné účinky. Uvedla: „Ty lázně hodně štípaly, ale vydržela jsem to a pomohlo mi to téměř ihned od sluneční vyrážky. Kůži jsem měla hladkou jako miminko.“

V závěru zprávy chci za realizační tým a celý 1. turnus poděkovat, že se díky o.p.s. Život dětem a všem úžasným dárcům tyto pobyty mohou uskutečňovat. Je to opravdu mnohdy nedocenitelná pomoc pro všechny klienty pobytů.