Zprávy 2021

2.11.2021

Zahájení projektu Žárovka aneb Rozsviťte s námi Prahu

V pondělí 1. 11. zahájila o.p.s. Život dětem projekt Žárovka aneb Rozsviťte s námi Prahu. Každý člověk může prostřednictvím DMS symbolicky sponzorovat žárovku na pražském vánočním stromě na Staroměstském náměstí. V letošním roce bude výtěžek sbírky věnován malému Toníkovi, který díky tomu bude moci podstoupit nákladnou léčbu kmenovými buňkami, díky níž by mohl nastartovat svou cestu k uzdravení.

Toník trpí od časného dětství dětskou mozkovou obrnou, sluchovou neuropatií a sémanticko-pragmatickou poruchou (Celý Toníkův příběh najdete zde: https://uzdraveniprotonika.cz/). Možnosti konvenční léčby byly již dávno vyčerpány a jediné, co by nyní mohlo Toníkovi pomoci, je experimentální léčba pomocí tzv. mezenchymálních stromálních buněk.

V posledních letech bylo zahájeno ve světě mnoho klinických studií, které využívají pro léčbu neurologických onemocnění sílu a schopnost buněk, pocházejících z tzv. perinatálních tkání (pupečníková krev a tkáň pupečníku). Pod největším drobnohledem vědeckých týmů jsou pak buňky mezenchymální, jejichž zdrojem je tkáň pupečníku novorozenců.

Bohužel v České republice tato experimentální léčba není k dispozici, proto Nadační fond Pupendo vyhledal kliniku v zahraničí, která provádí buněčné terapie pomocí mezenchymálních buněk a má již zkušenosti s aplikací i pro dětské pacienty. Jedním z klientů této kliniky je i Honzík Šipl, kterého známe z příběhu uzdravení pro Honzíka, a který zde pravidelně dostává aplikace těchto buněk.

Srdečně děkujeme všem laskavým lidem za pomoc Toníkovi v jeho cestě za uzdravením – nemotat se a nepadat, rozhýbat ruce, aby uměl psát a kreslit, zkrotit a ovládat jazyk, který nechce poslouchat. Co je pro Toníka nejvíce důležité je kontakt s lidmi. Neumí to – neudrží oční kontakt, neumí odpovídat na otázky, nerozumí. Něco v jeho hlavičce tomu brání. Mezi ním a lidmi stojí skleněná zeď – vidí je, ale nedokáže s nimi navázat kontakt. Kéž bych si jednou našel kamaráda nebo kamarádku a dokázal jednou konečně odpovědět na to – jak se má.

Přispět Toníkovi můžete zasláním dárcovské SMS: DMS ZAROVKA 30 nebo DMS ZAROVKA 60 nebo DMS ZAROVKA 90 na telefonní číslo 87 777.

Váš dar můžete také poukázat na sbírkový účet:
č. účtu 83297339/0800 variabilní symbol 937 a do poznámky uveďte Toník.

Sbírka probíhá ve spolupráci s Hitrádiem City a Nadačním fondem Pupendo. Slavnostní předání šeku s vybranou částkou proběhne 27. 11. u rozsvíceného Vánočního stromu na Staroměstském náměstí za účasti rodičů i malého Toníka.