Zprávy 2021

5.10.2021

Zahájení projektu Srdce dětem

V neděli 3.10. zahájila o.p.s. Život dětem každoroční projekt Srdce dětem, a to jednak na www.srdcedetem.cz, a také na sociálních sítích této organizace, tedy FB, IG, TW a YT.
Díky tomuto projektu a laskavým lidem, kteří se do něj zapojí, se každoročně podaří obdarovat více než 1 200 nemocných dětí z celé České republiky.

Jak projekt probíhá:

Vzhledem k tomu, že je nemocných dětí velký počet, Život dětem o.p.s. s některými z nich natočila reportáž, aby široké veřejnosti přiblížila jejich každodenní život, problémy jejich nemocného dítěte a také, jak je pro ně pomoc nás všech důležitá. Každý týden se na webové stránce www.srdcedetem.cz a sociálních sítích seznámíte s příběhem jednoho nemocného dítěte, které zastupuje celou řadu dalších dětí čekajících na pomoc, bez které se v běžném životě neobejdou.

V prvním týdnu se seznámíte s dvěma malými autisty, Sebíkem a Kristiánkem, o které se maminka stará sama. Snaží se, aby se její synové mohli účastnit nejrůznějších terapií, které je naučí lepší komunikaci a těší se, že snad jednou od obou uslyší to obyčejné slůvko „máma“. Bohužel, tyto terapie zdravotní pojišťovny nehradí a maminka, která se stará o své syny 24 hodin denně, nemůže pracovat, proto je závislá na pomoc od ostatních.

V druhém týdnu poznáte rodinu Elinky a Matýska i s jejich maminkou. Všichni tři trpí nemocí motýlích křídel, při níž trpí především kůže, která je nesmírně křehká a při sebemenším neopatrném doteku se vytvářejí u nemocných bolestivé rány a puchýře.

Ve třetím týdnu poznáte malou Adrianku, které lékaři brzy po narození diagnostikovali cystickou fibrózou, pomoc, která postihuje především plíce a trávicí soustavu. Období lockdownu bylo pro ni i její rodiče velmi náročné, protože se musí se vyhýbat veškerým virům, jinak při sebemenší viróze skončí na antibiotikách, často i v nemocnici.

V následných pěti týdnech poznáte formou reportáží také nemocnou holčičku s dětskou mozkovou obrnou, holčičku se spinální svalovou atrofií, sourozence, kteří bojují se zcela neznámými nádory a chlapečka, kterého trápí závažné genetické onemocnění, mukopolysacharidóza.

Celkem se jedná o osm příběhů dětí a jejich rodičů, kteří statečně bojují s těžkým osudem a rozhodli se projekt Srdce dětem podpořit zveřejněním příběhu svého nemocného dítěte.

Proto prosíme širokou veřejnost, aby se zapojila do sbírky Srdce dětem, která je součástí projektu a probíhá od 1.11. do 14.11. ve všech obchodech společnosti Lidl. Pomůžete tak stovkám dalších nemocných dětí, které na pomoc čekají. Stačí, když si u pokladny zakoupíte samolepku projektu v ceně 30 korun. Do sbírky se můžete zapojit také na internetu, a to přímo na webové stránce www.srdcedetem.cz zakoupením virtuální samolepky v ceně 30 Kč.

Projekt podpoříte také sdílením příběhů nemocných dětí svým přátelům. Každá pomoc je nesmírně důležitá, aby se pro nemocné děti podařilo zajistit tolik potřebnou finanční podporu na uhrazení nejrůznějších zdravotních pomůcek, rehabilitací, ozdravných pobytů a dalších potřeb. Život dětem děkuje všem za laskavou pomoc.

Kontakt:
MgA. Maria Křepelková – ředitelka Život dětem o.p.s.
Mail: maria.krepelkova@zivotdetem.cz
Mobil: 603 216 461