Zprávy 2021

22.12.2021

Sbírka pro malého 4,5 letého Eddieho, který bojoval a stále ještě bojuje s následky postcovidového syndromu, je u konce.

Dovolujeme si Vám oznámit, že jsme ukončili sbírku pro malého Eddieho, jehož tragický příběh zasáhl mnoho lidí a také upozornil, že bychom neměli možné onemocnění Covidem 19 podceňovat.
Rádi bychom tímto srdečně poděkovali všem laskavým lidem, kteří se do sbírky na pomoc Eddiemu zapojili. Poděkování patří také všem médiím za šíření příběhu chlapečka, které k docílení potřebné částky na léčbu velmi pomohlo.

Máme velikou radost, že Eddie, jeho boj o život a cesta za uzdravením oslovila tak velký počet lidí. Celkem se do sbírky během 4 měsíců, kdy sbírka probíhala, zapojilo 4 133 dárců. Celková částka, která byla pro Eddieho nashromážděna, činí 3 226 209 Kč. Velmi nás těší, že mezi lidmi zavládla na podporu Eddieho léčby tak velká solidárnost. Obrovskou radost rodičům chlapečka a nám všem udělala před pár dny společnost Gene Spector s.r.o., která na léčbu Eddieho poskytla 1 milion korun. Tím dopomohla k dovršení potřebné částky a k ukončení sbírky. Je opravdu neuvěřitelné, kolik hodných lidí, kterým není lhostejný osud druhých, se do sbírky na pomoc Eddiemu v současné nelehké situaci, která v naší zemi panuje, zapojilo a chlapečka podpořilo.

Eddie v Dětské nemocnici v Brně bojoval o svůj život od 17. srpna téměř dva měsíce, nyní je na tom již daleko lépe a díky laskavým dárcům může ve své cestě k úplnému uzdravení pokračovat. Všichni budeme Eddiemu – velkému bojovníkovi – držet palce a od srdce si přejeme, aby se mu podařilo co možná nejdříve opětovně mluvit, být bez tracheostomie a zcela se z následků poscovidového syndromu uzdravit.

Mnoho sil do následného roku přejeme také rodičům Eddieho spolu s jeho mladším bratříčkem Jamiem, kteří ho budou na jeho cestě k uzdravení s velkou péčí a láskou doprovázet.

Na závěr bychom rádi ubezpečili všechny dárce, kteří Eddiemu zaslali dar i po ukončení sbírky, že i jejich finanční prostředky budou použity na další potřeby chlapečka nad rámec jeho následné roční léčby.

Jak se bude Eddiemu v průběhu následného roku na léčbě dařit a jaké bude dělat v léčení pokroky, budeme informovat na webové stránce chlapečka www.uzdraveniproeddieho.cz a současně našich sociálních sítích.