Zprávy 2015

31.5.2015

Představujeme Vám nový videoklip k písni Svět má děti rád

Vážení a milí příznivcí naší o.p.s. Život dětem, dovolujeme si Vás seznámit s novým videoklipem k písničce „Svět má děti rád“ v podání mladé zpěvačky Diany Kalashové a co nejsrdečněji Vás poprosit, abyste nový videoklip a písničku, která vzešla z krásné myšlenky a dobrého úmyslu šířit mezi lidmi lásku, od 1.6. sdíleli na Youtube. Uděláte tím dobrý skutek a napomůžete tomu, aby si lidé uvědomili, jak je důležité děti milovat a dávat jim svou lásku i srdce. Všechny děti jsou úžasné a nezáleží na tom, zda se jedná jen o ty naše děti. Videoklip byl vytvořen na pomoc zdravým dětem, nemocným, opuštěným, jednoduše všem dětem na celém světě, jakékoliv národnosti a vyznání. Děti jsou křehké bytosti a za lásku, péči a přízeň jsou nesmírně vděčné, a to je zapotřebí si stále uvědomovat.

Není náhoda, že píseň zpívá Dianka Kalashová, velmi nadaná, talentovaná a srdečná dívka. Dianka je jednak dětskou tváří o.p.s. Život dětem, ale i ona je ve svých 12 letech stále dítětem. Kdo jiný by měl tak krásné poselství lásky k dětem svým zpěvem předávat dále než Dianka, ta je obklopená láskou rodičů, kteří ji podporují v jejich snech a ona si moc přeje, aby i jiné děti měly tak obrovské množství lásky od svých rodičů a okolí jako ona.

Autoři písně a videoklipu:

Autorem hudby je laskavý skladatel pan Pavel Vaculík, autorem textu je předsedkyně správní rady o.p.s. Život dětem Anna Strnadová. Režisérem videoklipu je režisér David Kočár.

Obecně prospěšná společnost Život dětem tímto srdečně děkuje všem dětem a jejich rodičům za účast na natáčení videoklipu. Srdečné poděkování patří také dalším hodným lidem, kteří se na realizaci a propagaci videoklipu podíleli. S pomocí Vás všech je možné podpořit poslání písně „Svět má děti rád“ a to je moc krásné.

Odkaz ke stažení videoklipu:  http://mab.to/nM5ujPedW

Odkaz na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=k6BJI5iKQgg