Zprávy 2021

24.8.2021

Pomoc Moravě

Dovolujeme si poděkovat všem laskavým dárcům, kteří přispěli v rámci sbírky na pomoc Moravě na náš transparentní účet 1117771700/5500 pod VS 7777.

Z Vašich darů jsme pomohli třem rodinám s nemocnými dětmi, které se kvůli tornádu ocitly bez střechy nad hlavou a jsou vděčny za Vaši pomoc. Všichni, kterým tato přírodní pohroma přinesla nepředstavitelné problémy, si pochopitelně pomoc zaslouží. Rodiny s nemocnými dětmi, které mají velké starosti i bez tornáda, jsou na tom ještě mnohem hůře. Každodenní péče o nemocné děti je nezbytná i v situaci, kdy je domov zcela v troskách a k této péči přibývá povinnost zajistit bydlení a vše, o co rodiny přišly, ale bez čeho se v životě neobejdou.

Jsme rádi, že jsme Vaší zásluhou mohli pomoci třem konkrétním dětem: Lindě, Toníkovi a Matýskovi.

Všem dárcům moc děkujeme a na Moravu posíláme hodně síly, energie a trpělivosti.