Zprávy 2022

8.7.2022

Pohled na druhý turnus ozdravných pobytů v Řecku

Druhý turnus v řecké Velice byl naprosto bezproblémový a velmi stmelený, což je například pro autistické děti hodně důležité.

Všimli jsme se, že čím více aktivit je, tak děti se tady projevily např. tak, že se poprvé usmály, že se naučily říkat pár slov, že hodně plavaly apod. Tento nový poznatek díky nejrůznějším společným akcím je velmi zajímavý, jde o to, aby děti byly pospolu, hned vysvětlím proč:

Děti se společně zapojují jak do sportovních, tak i do jiných aktivit, kterých je tady velké množství. Mají nové vjemy, tudíž udělají něco napoprvé – např. dívka na vozíku si stoupla a začala chodit – její maminka i tatínek z toho byli nadšeni. Druhé děti začaly mluvit a hlavně se všechny zlepšily v motorice díky plavání.

Byla jsem se ještě rozloučit, když nastupovali všichni do autobusu na transfer do Thessaloniky a někteří plakali a moc děkovali. Druhý turnus byl naprosto skvělý a bez problémů, tak jako první.

Katerina Kaltsogianni