Nemocnice Praha - Fakultní nemocnice v Motole - Rok 2012