Nemocnice Praha - Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou - Rok 2012

06.12.2012

576 ks Might Beans

Obdarovaný: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Adresa: 142 00 Praha 4 - Písnice
Hodnota: 50 688,00 Kč
Číslo: dn/3512017
17.07.2012

tiskárna

Obdarovaný: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Adresa: 142 00 Praha 4 - Písnice
Hodnota: 1 535,00 Kč
Číslo: dn/3512013