Nemocnice Praha - Rok 2012

06.12.2012

576 ks Might Beans

Obdarovaný: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Adresa: 142 00 Praha 4 - Písnice
Hodnota: 50 688,00 Kč
Číslo: dn/3512017
26.11.2012

384 ks Mihghty Beans

Obdarovaný: Nemocnice Na Bulovce
Adresa: 180 81 Praha 8
Hodnota: 33 792,00 Kč
Číslo: dn/3512015
17.07.2012

tiskárna

Obdarovaný: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Adresa: 142 00 Praha 4 - Písnice
Hodnota: 1 535,00 Kč
Číslo: dn/3512013