Nemocnice Praha - Fakultní nemocnice v Motole (Klinika dětské chirurgie) - Rok 2010