Nemocnice Praha - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Gynekologicko-porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2) - Rok 2008

01.12.2008

pulsní oxymetr Masimo Radical

Obdarovaný: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Gynekologicko-porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2)
Adresa: 128 02 Praha 2
Hodnota: 60 000,00 Kč
Číslo: da/248001