Nemocnice Praha - JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.lékařské fakulty UK v Praze 2, Ke Karlovu 2 - Rok 2006

18.10.2006

2 ks plicních ventilátorů a doplnění monitorovacích systémů vč.propojení s ventilátory

Obdarovaný: JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.lékařské fakulty UK v Praze 2, Ke Karlovu 2
Adresa: Praha 2
Hodnota: 3 062 997,00 Kč
Číslo: DK 3/6002
06.02.2006

2 ks antidekubitních matrací

Obdarovaný: JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.lékařské fakulty UK v Praze 2, Ke Karlovu 2
Adresa: Praha 2
Hodnota: 40 000,00 Kč
Číslo: DK 3/6001