Nemocnice Praha - Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí - Rok 2005

14.06.2005

povlečení

Obdarovaný: Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí
Adresa:
Hodnota: 15 172,50 Kč
Číslo: DN 5013
24.05.2005

analyzátor krevních plynů GEM Premier 3000 pro odd.RES

Obdarovaný: Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí
Adresa: 14000 Praha 4 - Podolí
Hodnota: 519 750,00 Kč
Číslo: DN 5012