Požádat o pomoc

Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000

Na této stránce jsme pro Vás připravili ke stažení formuláře, jejichž přečtení, vyplnění a odeslání je nezbytné pro posouzení  Vaší žádosti o přidělení finančních prostředků na zakoupení vámi požadovaného.

Důležité upozornění pro žadatele:
S ohledem na velký počet žadatelů, do konce roku 2018 již nové žádosti nepřijímáme. Od roku 2019 můžete o dar požádat na předepsaném formuláři pouze v měsíci lednu, v dubnu nebo srpnu. Prosíme Vás, abyste v jiné měsíce žádosti nezasílali, nebudou zařazeny k projednání, ani Vám je nebudeme vracet zpět. Do 14 dní následujícího měsíce obdržíte oficiální vyjádření, zda Vaše žádost byla vyřízena kladně či nikoli. K žádosti nezapomeňte přiložit podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů kvůli GDPR. Žadatelé, kteří neuspějí v prvním kole, mohou svou žádat zaslat opakovaně v následujícím období, kdy se budou opět přijímat žádosti. S poděkováním za porozumění a akceptování našich pravidel.
Život dětem o.p.s.

Vyplněný formulář žádosti včetně podepsaného souhlasu odešlete online na adresu zivotdetem@zivotdetem.cz (elektronické podání upřednostňujeme).

Pokud je to pro Vás problém, potom žádost i podepsaný souhlas zašlete poštou na naši kontaktní adresu:
Život dětem, o.p.s.
Lindnerova 6
180 00 Praha 8 – Libeň

(na obálku, prosím, napište: ŽÁDOST)

Věnujte jednotlivým údajům v žádosti co největší pozornost a vyplňte pokud možno všechny požadované údaje. Úplnost vyplnění žádosti je základním předpokladem jejího objektivního posouzení. Žádost je třeba předložit nejméně s 4 měsíčním předstihem.

Děkujeme Vám.

 

Dokumentace k žádostem ke stažení

Formulář žádosti zákonného zástupce dítěte o poskytnutí daru (DOC soubor, 236 kB)
Formulář žádosti fyzické osoby 18+ o poskytnutí daru (DOC soubor, 242 kB)
Formulář žádosti o poskytnutí daru zdravotnického nebo jiného zařízení pečující o nemocné děti (DOC soubor, 232 kB)
Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR (DOCX soubor, 24 kB)

 

 

Poradna

sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte